Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X

Samsom 1?

Mijn trouwe lezers hebben vast wel eens gehoord van een zichzelf waarmakende voorspelling
en een zichzelf ontkennende voorspelling. Een  beroemd voorbeeld is de verkiezing in de vorige eeuw van een Republikeinse president terwijl alle polls een Democratische overwinning voorspelden. Echter: het was hondenweer en veel Democratische kiezers bleven thuis. Hun kandidaat zou toch wel winnen. Voor de Republikeinse kiezers was de voorspelling juist een reden om het noodweer te trotseren.
In de peilingen staat de SP met regelmaat tussen de 28 en 32 zetels en de Pvda tussen 18 en 24. Een opiniepeiling is geen glazen bol waarmee het eindresultaat van de stemming kan worden voorspeld. Het zijn dagkoersen, maar die krijgen toch steeds meer invloed op de politiek en dus ook op het stemgedrag van kiezers. Er zijn landen waar ze om die reden enkele maanden voor belangrijke verkiezingen publicatie van resultaten van politieke opiniepolls verbieden. Ik ben daar niet voor, want er blijven nog genoeg andere invloeden die het stemgedrag beïnvloeden.

Er valt heel veel te zeggen over de effecten van politieke peilingen; daarom een paar opmerkingen. Ongeveer een  kwart van de kiezers bepaalt pas op de valreep op welke partij ze gaan stemmen (de zgn.” floating voters”/zwevende kiezers). En als de dagkoersen zo blijven zal een deel van de twijfelaars daarom op de SP gaan stemmen. Veel kiezers willen graag bij een voorspelde winnaar horen ( dat heet:”band wagon effect”), maar een ander deel zal kiezen voor een underdog. En hoe die beide effecten uitpakken is pas achteraf te beoordelen. En aangezien het aantal zwevende kiezers toeneemt, wordt het nog meer onvoorspelbaar.  In ons vroegere verzuilde systeem, waarin de traditie/gewoonte een sterke rol speelde waren uitslagen nauwkeuriger te voorspellen.  En dan heb ik het ook nog niet eens gehad over de persoonlijke aantrekkingskracht (charisma) van  lijsttrekkers.

Durf ik een voorspelling te doen voor 12 september? Jazeker. Er zijn nl. zoveel elkaar beïnvloedende effecten dat ik me daar altijd achter kan verschuilen als er niets van klopt.
Roemer heeft charisma (evenals Rutte). Samsom ontbreekt het daar (nog) aan. Ik denk dat een grote groep mogelijke Pvda stemmers op de SP gaan stemmen om te voorkomen dat de VVD de grootste wordt. Ik denk dat een groep mogelijke CDA stemmers VVD gaat stemmen om te voorkomen dat de SP (links) het grootst wordt. Om die reden zal ook een groep
PVV kiezers (terug?) gaan naar de VVD.

Ik vrees dat,als de dagkoersen zo blijven, Dederik Samsom zich niet meer aan die ontwikkelingen kan onttrekken. Daarom: de VVD wordt het grootst, de SP
komt op de tweede plaats en ik hoop dat de Pvda de PVV voor blijft. Ik ga er daarom maar vanuit dat dit een  zichzelf ontkennende voorspelling wordt.
Samsom 1 dus!

Welkom bij Arend Duiker Tekstontwerp

Als freelance tekstschrijver richt ik mij op het schrijven van teksten in uiteenlopende genres; informatieve teksten, scherpe columns voor weekbladen en kranten, commerciële teksten en slogans voor websites en bedrijven. Van creatieve verhalen tot een zakelijk betoog.

 

Koekoek en veiligheid

Hendrik Koekoek was de oprichter van de Boerenpartij. Een partij, opgericht door ontevreden boeren in 1963. Deze partij groeide uit tot een populistische protestpartij. Een katalysator van maatschappelijk onbehagen.

Tot op zekere hoogte te vergelijken met de PVV van Geert Wilders. Hendrik Koekoek sprak altijd in ongenuanceerde “ één-lijners”. Op een gegeven moment daagde hij de minister van Landbouw uit om met hem te debatteren op de televisie over de melkprijs, waarvan hij vond dat daar te weinig van bij de boeren terecht kwam. De minister liet hem alle hoeken van de studio zien. Maar hoe reageerde  onze Hendrik? “Meneer de minister, cijfers zeggen mij niks; bewijzen moet ik hebben!” De minister in totale verwarring achterlatend.
Aan die uitspraak van Koekoek moest ik denken toen ik de Veiligheidsparagraaf las van de regering Wilders. Daar worden maatregelen aangekondigd die op gespannen voet staan met door ieder weldenkend mens te controleren feiten. De straffen moeten strenger worden, volgens het akkoord. De straffen zijn de afgelopen jaren al fors gestegen. De stijging van het percentage gevangenen is de afgelopen jaren fors geweest. Er zijn de afgelopen 5 jaar meer levenslange gevangenisstraffen uitgesproken dan in de 15 jaar daarvoor. En om aan een hardnekkig misverstand een einde te maken: in tegenstelling tot veel andere landen, is in Nederland levenslang ook echt levenslang. Om nog maar te zwijgen van de groep die TBS heeft en waarvan men vindt dat ze onbehandelbaar zijn. Die hebben dus feitelijk ook levenslang.
Meer aandacht voor slachtoffers is prima, maar om toekomstige slachtoffers te vermijden werken veel van de aangekondigde maatregelen averechts. Niet voor niks geldt een gevangenis als de beste leerschool voor criminaliteit.
Neem nu eens de minimumstraffen. Door minimumstraffen kunnen rechters heel moeilijk verschil maken tussen een koelbloedige liquidatie en een moord van een jonge vrouw op haar vader die haar jaren heeft misbruikt.
Nog een voorbeeld. Proefverloven voor TBS’ers worden extra aan banden gelegd. Maar zonder proefverlof kan moeilijk worden vastgesteld of iemand klaar is voor terugkeer in de samenleving. Delinquenten weigeren niet voor niets in toenemende mate mee te werken aan een TBS onderzoek.
Dat betekent dat veel gedragsgestoorde mensen in de gevangenis verdwijnen, niet behandeld worden en waarbij de kans op recidive (opnieuw in de fout gaan) na vrijlating levensgroot is. Er is tegenwoordig helaas enige moed voor nodig om te beweren dat TBS een buitengewoon succesvol instrument is, om de veiligheid te vergroten.
Het valt me nog mee dat de doodstraf niet weer ter sprake is gebracht.
Er is een enorme spanning tussen beeld en werkelijkheid.
Waarbij emoties een grote rol spelen.
Ik werd bijna aangevlogen door een tegenstandster van de komst van jeugdinrichting Het Poortje naar Heerenveen toen ik stelde dat ”de kans dat zij slachtoffer zou worden van een delict door een Poortjesbewoner oneindig veel kleiner was dan dat zij slachtoffer zou worden van een huis/tuin -en keuken- of verkeers-ongeluk.”
Sociaal-democraten moeten zich in mijn opinie,ondanks het kille maatschappelijke klimaat, niet laten meezuigen in al te gemakkelijke oordelen.
A hell of a Job.